Facebook

4 maanden geleden

Hanzecompagnie

Op 31 mei – 1 juni was in kasteel Radboud in Medemblik een middeleeuws weekend gepland met de Hanzecompagnie. Vanwege de corona pandemie kan dit helaas niet door gaan. Zodra er zicht is op het einde van de pandemie proberen we verderop in dit seizoen een nieuwe datum voor dit evenement te vinden. We houden jullie op de hoogte. Lees verder…Verberg …

Bekijk op Facebook

5 maanden geleden

Hanzecompagnie

Boswachterij het Kuinderbos organiseert altijd op tweede Paasdag zijn jaarlijkse Buitendag. De Hanzecompagnie zou daar ook dit jaar bij betrokken zijn om het publiek een leuke middeleeuwse beleving te geven.
Echter heeft de organisatie besloten dat de Buitendag vanwege het corona virus niet door zal gaan. Begrijpelijk in deze bizarre omstandigheden, maar natuurlijk wel jammer.
We hopen op betere tijden.
Lees verder…Verberg …

Bekijk op Facebook

5 maanden geleden

Hanzecompagnie

Wij zijn de Hanzecompagnie
Als nieuwe groep zijn wij de voortzetting van de ‘Ridders van de IJssel’.
Onze naam heeft een middeleeuwse achtergrond. De Hanze was een verbond van middeleeuwse steden, ontstaan uit de samenwerking van kooplieden. ‘Hanze’ betekent bewapende schare of gemeenschap.

Door samen te werken konden handelaars toegang verkrijgen tot markten en havens van vele middeleeuwse steden in het westen en noorden van Europa. Ook waren Hanzesteden door samenwerking in staat hun belangen te verdedigen en zichzelf en hun handelswaar beter beschermen. De Hanze was dan ook zeer goed in staat om ridders en voetvolk op de been te brengen om af te rekenen met vijanden.

In de Nederlanden waren oostelijke steden als Groningen, Stavoren, Hasselt, Elburg, Kampen, Hattem, Deventer, Zutphen, Doesburg, Arnhem en Nijmegen lid van de Hanze. Dit zijn slechts een paar namen van steden. In de middeleeuwen waren een paar honderd steden in West- en Noord-Europese landen aangesloten bij het Hanzeverbond.

Nog steeds bestaan er tussen die steden veel internationale contacten. Denk maar eens aan de Internationale Hanzedagen die jaarlijks in telkens een andere Hanzestad worden gehouden. In 2017 waren de Internationale Hanzedagen in Kampen. Een belangrijk evenement was toen het internationale middeleeuwse kampement in het stadspark en de opvoering van een stuk Kamper Hanzegeschiedenis uit 1423.

De naam van onze nieuwe groep is ‘Hanzecompagnie’. In deze naam zijn enerzijds de ambachten en handel te herkennen, anderzijds is ook duidelijk dat we onze belangen gewapenderhand kunnen verdedigen. Dat zit zowel in het woord ‘Hanze’, als in het woord ‘compagnie’. Bij compagnie kun je zowel denken aan een legereenheid, als aan een handelsonderneming. De naam ‘Hanzecompagnie’ vertegenwoordigt dus zowel de ambachten als de ridders binnen onze groep. Bovendien heeft ‘Hanzecompagnie’ ook een relatie met de Ridders van de IJssel, die immers Hanzestad Kampen als uitvalsbasis hadden.
Lees verder…Verberg …

Bekijk op Facebook

5 maanden geleden

Hanzecompagnie

Een enkele oud-strijder van de Ridders van de IJssel zwaait af. Maar de rest van de groep gaat verder als de Hanzecompagnie!
Groepsfoto in Kasteel Radboud.
Lees verder…Verberg …

Bekijk op Facebook

5 maanden geleden

Hanzecompagnie

Omslagfoto van Hanzecompagnie Lees verder…Verberg …

Bekijk op Facebook

Missie

Waar staan wij voor

..

De stichting zonder winstoogmerk heeft ten doel de beleving van de middeleeuwen in de ruimste zin van het woord gestalte te geven. Onze stichting werkt volledig kostendekkend.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het organiseren van evenementen, het opzetten en doen uitvoeren van projecten, het geven van lezingen, het adviseren en informeren van publiek en instanties, waaronder gemeenten, het zorg dragen voor de publiciteit en promotie omtrent de activiteiten van de stichting, het doen maken van de voor de uitvoering van genoemde activiteiten benodigde attributen.

Feitelijk het herbeleven van de Middeleeuwen voor jong en oud. Het gaat ons niet om de strikte authenticiteit maar om de dichte benadering hiervan. Voor ons staat de persoonlijke beleving van de geïnteresseerde voorop. Het gaat daarbij om de beleving, het plezier en de deelname. Met en voor een breed publiek willen we de geschiedenis laten herleven. Dit kan tijdens lezingen, op scholen en tijdens ieder ander evenement. De geschiedenis heeft ons gemaakt en mag niet vergeten worden.”

Over ons

Hanzecompagnie

Wij zijn de Hanzecompagnie
Als nieuwe groep zijn wij de voortzetting van de ‘Ridders van de IJssel’.
Onze naam heeft een middeleeuwse achtergrond. De Hanze was een verbond van middeleeuwse steden, ontstaan uit de samenwerking van kooplieden. ‘Hanze’ betekent bewapende schare of gemeenschap.

Door samen te werken konden handelaars toegang verkrijgen tot markten en havens van vele middeleeuwse steden in het westen en noorden van Europa. Ook waren Hanzesteden door samenwerking in staat hun belangen te verdedigen en zichzelf en hun handelswaar beter beschermen. De Hanze was dan ook zeer goed in staat om ridders en voetvolk op de been te brengen om af te rekenen met vijanden.

In de Nederlanden waren oostelijke steden als Groningen, Stavoren, Hasselt, Elburg, Kampen, Hattem, Deventer, Zutphen, Doesburg, Arnhem en Nijmegen lid van de Hanze. Dit zijn slechts een paar namen van steden. In de middeleeuwen waren een paar honderd steden in West- en Noord-Europese landen aangesloten bij het Hanzeverbond.

Nog steeds bestaan er tussen die steden veel internationale contacten. Denk maar eens aan de Internationale Hanzedagen die jaarlijks in telkens een andere Hanzestad worden gehouden. In 2017 waren de Internationale Hanzedagen in Kampen. Een belangrijk evenement was toen het internationale middeleeuwse kampement in het stadspark en de opvoering van een stuk Kamper Hanzegeschiedenis uit 1423.

De naam van onze nieuwe groep is ‘Hanzecompagnie’. In deze naam zijn enerzijds de ambachten en handel te herkennen, anderzijds is ook duidelijk dat we onze belangen gewapenderhand kunnen verdedigen. Dat zit zowel in het woord ‘Hanze’, als in het woord ‘compagnie’. Bij compagnie kun je zowel denken aan een legereenheid, als aan een handelsonderneming. De naam ‘Hanzecompagnie’ vertegenwoordigt dus zowel de ambachten als de ridders binnen onze groep. Bovendien heeft ‘Hanzecompagnie’ ook een relatie met de Ridders van de IJssel, die immers Hanzestad Kampen als uitvalsbasis hadden.