Joris van Lankforst

Komt uit Nijmegen en heeft gewerkt rond om kasteel Duckenbourg (latijn : Duckemberg)

Zorgt voor zijn zus en haar tweeling. Als leerling touwslager moet hij nog veel leren, maar heeft zich binnen de hanze compagnie nuttig gemaakt door de ridders te helpen met het uit een aantrekken van de harnassen. Ook ondersteund hij de Smit Isenhardt bij allerlij klusjes.