Over ons

Hanzecompagnie

Wij zijn de Hanzecompagnie
Als nieuwe groep zijn wij de voortzetting van de ‘Ridders van de IJssel’.
Onze naam heeft een middeleeuwse achtergrond. De Hanze was een verbond van middeleeuwse steden, ontstaan uit de samenwerking van kooplieden. ‘Hanze’ betekent bewapende schare of gemeenschap.

Door samen te werken konden handelaars toegang verkrijgen tot markten en havens van vele middeleeuwse steden in het westen en noorden van Europa. Ook waren Hanzesteden door samenwerking in staat hun belangen te verdedigen en zichzelf en hun handelswaar beter beschermen. De Hanze was dan ook zeer goed in staat om ridders en voetvolk op de been te brengen om af te rekenen met vijanden.

In de Nederlanden waren oostelijke steden als Groningen, Stavoren, Hasselt, Elburg, Kampen, Hattem, Deventer, Zutphen, Doesburg, Arnhem en Nijmegen lid van de Hanze. Dit zijn slechts een paar namen van steden. In de middeleeuwen waren een paar honderd steden in West- en Noord-Europese landen aangesloten bij het Hanzeverbond.

Nog steeds bestaan er tussen die steden veel internationale contacten. Denk maar eens aan de Internationale Hanzedagen die jaarlijks in telkens een andere Hanzestad worden gehouden. In 2017 waren de Internationale Hanzedagen in Kampen. Een belangrijk evenement was toen het internationale middeleeuwse kampement in het stadspark en de opvoering van een stuk Kamper Hanzegeschiedenis uit 1423.

De naam van onze nieuwe groep is ‘Hanzecompagnie’. In deze naam zijn enerzijds de ambachten en handel te herkennen, anderzijds is ook duidelijk dat we onze belangen gewapenderhand kunnen verdedigen. Dat zit zowel in het woord ‘Hanze’, als in het woord ‘compagnie’. Bij compagnie kun je zowel denken aan een legereenheid, als aan een handelsonderneming. De naam ‘Hanzecompagnie’ vertegenwoordigt dus zowel de ambachten als de ridders binnen onze groep. Bovendien heeft ‘Hanzecompagnie’ ook een relatie met de Ridders van de IJssel, die immers Hanzestad Kampen als uitvalsbasis hadden.